NASZE CERTYFIKATY I ATESTY

Drukuj

Posiadamy między innymi:


* CERTYFIKAT Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

* ATEST Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia kursów

spawalniczych

* CERTYFIKAT Ministerstwa Gospodarki do prowadzenia kursów na kierowcę

wózków jezdniowych

* WPIS do Rejestru Instytutcji Szkoleniowych

* CERTYFIKAT Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

* WPIS do Krajowego Systemu Usług

* POTWIERDZENIE z Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Instytutu Mechanizacji Budowlanej i Górnictwa Skalnego w Warszawie

na szkolenia w zakresie:

- koparko - ładowarki, klasa trzecia, wszystkie typy

- walce drogowe

- przecinarki do nawierzchni dróg

- zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

* KOMISJĘ pedagogiczną powołaną przez Kuratorium Oświaty

* KOMISJĘ przewozu towarów niebezpiecznych ADR

* KOMISJĘ kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego dla kierowców wózków

jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędęm

bzdz
tuv pca ksu