Kursy

Drukuj

Kursy to dominująca dziedzina działalności

Ośrodka Kształcenia Zawodowego bzdzdb_18w Czersku.


Naszą ofertę kierujemy zarówno do

osób indywidualnych, jak i instytucji

oraz przedsiębiorstw.

 


Oferujemy szkolenia:

• przyuczające do wykonywania określonej pracy koparka

• wyuczające zawodu

• kwalifikacyjne - kończące się egzaminem przed państwową lub rzemieślniczą komisją egzaminacyjną

• doskonalące i podnoszące posiadane kwalifikacje, w tym kończące się egzaminem państwowym nadającym określone uprawnienia

• poszerzające umiejętności potrzebne w życiu codziennym lub związane z osobistymi zainteresowaniami.hds

Kursy i szkolenia:

* Uprawnienia energetyczne, elektryczne i gazowe E+D

* Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym  oraz bezpieczna wymiana butli gazowej

* Obsługa urządzeń transportu bliskiego  (t.j. suwnice, wciągarki, żurawie )-uprawnienia UDT

* Operator koparko - ładowarek kl.III wszystkie typybzdzdb_14

* Operator ładowarek jednonaczyniowych

* Operator koparek jednonaczyniowych

* Operator ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek

* Czeladniczo - mistrzowski  w różnych   zawodach

* Drwal - pilarzwozek

* Trakowy traków drzewnych

* Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

* Podstawy użytkowania komputerów

* Księgowość komputerowa oraz kadry i   płace

* Spawanie blach i rur MAG 135,136, TIGbzdzdb_19

* Cięcie gazowe metali, cięcie plazmą

* Język angielski dla początkujących i średnio
zaawansowanych

* Język niemiecki dla początkujących i średnio zaawansowanych

* BHP dla pracowników oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami

bzdzdb_15

*  Kucharz małej gastronomii

* Obsługa kas fiskalnych z zagadn.sanitarnymi

* Kroju i szycia dla własnych potrzeb