Nasze atuty

Drukuj

*wieloletnie doświadczenie w kształceniu - także z wykorzystaniem własnych
pracowni dydaktycznych i modułowych programów nauczania,

* stabilna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli, wykładowców  i instruktorów,

* własna, wyposażona odpowiednio do wymogów procesu dydaktycznego, baza materialna,

* własne, nowoczesne i wciąż aktualizowane programy nauczania (w tym najnowsze o strukturze modułowej),

* kompleksowość oferty wielu ośrodków kształcenia - od poradnictwa zawodowego, poprzez naukę, aż do pomocy w znalezieniu zatrudnienia,

* wewnętrzny nadzór pedagogiczny, czuwajqcy nad jakością procesów nauczania,

* korzystanie w działalności z wzorów i doświadczeń naszych licznych partnerów zagranicznych.

Dysponujemy:
* specjalistycznymi pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
* bankiem programów,
* wysoko wykwalifikowaną, doświadczona kadrą wykładowców i instruktorów

Zapewniamy:
* podręczniki i materiały szkoleniowe.


Gwarantujemy:
* wysoka efektywność kształcenia,

Proponujemy:

* wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia i zdobywanie kwalifikacji związanych z potrzebami rynku pracy.

Przygotowujemy:

* do egzaminów kwalifikacyjnych i egzaminów na uprawnienia państwowe.

Prowadzimy:

* kursy z wolnego naboru dla osób zgłaszających się indywidualnie lub skierowanych na szkolenie przez pracodawców oraz kursy zlecone przez zakłady pracy i urzędy pracy.

O wysokiej jakości kształcenia najlepiej świadczy renoma, jaką cieszymy się u osób kończących co roku z sukcesem nasze szkoły i kursy. Dowodzi jej również zadowolenie naszych klientów instytucjonalnych - przedsiębiorstw, organów administracji lokalnej, urzędów pracy i innych.